dilluns, 26 de febrer del 2018

(2018-02-24) Visita de l'església i de les dependències claustrals del convent de Sta. Anna, de l'Orde del San Sepulcre

El dissabte dia 24 de febrer de 2018, un grup d’unes 40 persones d’AAR, visitàrem l’església de Santa Anna de Barcelona. El Dr. Joan Valero, encarregat de les explicacions, inicià el recorregut davant la façana de l’església tot indicant que la majoria de les datacions han estat fetes de manera indirecta donat que hi ha molt poca documentació.

El Dr. Valero començà per parlar de la Instauració de l’Orde del Sant Sepulcre a Barcelona i de la
construcció de l’església de Santa Anna. Fou una canònica agustiniana.
El recinte eclesiàstic constava en total de cinc espais: església, claustre, casa del prior, casa dels canonges i noviciat. Els tres últims desapareguts en l’actualitat.

Observàrem la façana actual (gòtica), molt senzilla, pràcticament sense decoració. A continuació es visità l’església que fou construïda al S. XII amb planta de creu grega però al S. XIII s’amplia, es canvia la volta original i s’afegeix un tram a un dels braços per formar la nau. 
Segons els documents existents hi havia cinc altars: Sant Joan, Sant Jaume, Esperit Sant, Sant Miquel i altar Major. 

Durant el S. XV s’hi realitzaren moltes obres. Es refan les capelles de Sant Miquel i Sant Joan (actualment només en queda l’entrada), es col·loca el retaule de l’altar Major (de Bartolomé Bermejo) i s’arregla la capella dels Perdons. També es fa la sala capitular i es reconstrueix el nou claustre gòtic,  erigit en substitució del romànic, que fou la cloenda de la visita matinal.