divendres, 31 de maig del 2013

[21-05-2013] - Escollida la nova Junta Directiva d'AAR pel període 2013-2018

El passat dimarts 21 de maig de 2013 es va reunir als locals de l’Institut d’Estudis Catalans — Sala Nicolau d’Olwer, carrer del Carme 47, 08001 de Barcelona—, a les 19.30 hores, en segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària de socis d’Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estudis Catalans amb una assitència de  39 socis numeraris de forma presencial, amb dret a vot, degudament acreditats. Seguint l’ordre del dia preestablert, en l'Assemblea General Extraordinària  es va acordar  la renovació de la Junta Directiva segons els estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de Socis el 14 de juny de 1990 i ratificats pel Ple de d’Institut d'Estudis Catalans el 21 de maig de 1991, per al període 2013-2018.. D'acord amb les condicions expressades en la convocatòria per a la renovació de la Junta Directiva de l'entitat, es va presentar una sola candidatura integrada pels membres següents:

Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta........Sra. Rosa M. Martín Ros
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorera..............Dra. Teresa Huguet Termes
Vocals:
 - Dr. Francesc Fité Llevot
 - Dr. Joan Valero Molina
 - Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
 - Sra. Núria Fortuny Solís
 - Sra. Guadalupe Miras Bernal


La Dra. Francesca Español com a representant de l’única proposta presentada per a la nova junta, va exposar el programa d'actuacions i els objectius de la seva candidatura per als cursos acadèmics del 2013-2014 al 2017-2018 i va fer també una valoració de la feina duta a terme en la legislatura que fineix. Després de la seva exposició es va procedir a la votació amb el resultat següent: 39 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

dimecres, 8 de maig del 2013

[27/28-04-2013] – Visita comentada als monuments romànics del RipollèsEl passat cap de setmana del 27 al 28 d’abril de 2013 es va organitzar la visita comentada als monuments romànics del Ripollès a càrrec de la Dra Francesca Español i el Dr. Francesc Fité.
Durant el matí del dissabte es va fer la visita de la canònica de Sant Joan de les Abadesses on es van analitzar el mobiliari litúrgic que conté. L’edifici va estar molt afectat pels terratrèmols del 1428 que, amb l’ensorrament del campanar, va afectar a l’estructura de la girola de l’altar presbiterial que va ser refeta en època gòtica amb un estil poc respectuós amb l’original. Sobre el mobiliari litúrgic cal destacar el conjunt del davallament (1250) i les obres fetes durant l’abadiat de Ramon de Bianya: el sepulcre del beat abat Miró, el retaule de Sant Agustí i el retaule de la Verge Blanca tots fet en alabastre de Beuda. Tot seguit es va poder seguir la visita pel claustre gòtic, iniciat al 1442 per Joan Bar i Joan Girard on vàrem poder polemitzar sobre uns arcs sustentats amb uns capitells romànics que es desconeix si formaven part del claustre romànic del s.XII o bé pertanyen a l’antiga sala capitular. La visita es va concloure a les sales del museu on es va fer un esment especial a les obres d’orfebreria, els teixits brodats gòtics i el timpà romànic de la parroquial de Sant Joan i Pol.

El dissabte a la tarda es va visitar l’església de l’antic monestir de Sant Pere de Camprodon i l’església parroquial que conté l’arqueta de Sant Patllari i uns capitells reaprofitats romànics que sostenen l’altar major.
El mati de diumenge, una nevada inesperada ens va impossibilitar la visita a l’església de Santa Cecília de Molló i es va optar per avançar l’anada al monestir de Santa Maria de Ripoll. A banda del comentari a l’evolució arquitectònica de l’edifici i la descripció iconogràfica i estilística de la portada vàrem poder observar l’aspecte que presenta la galeria romànica del claustre que ha estat restaurada fa poc. Aprofitant la capitalitat cultural de Ripoll d’aquest any l’estada a la vila va coincidir amb una exposició de fotografies de la construcció del monestir Fotografies de 1867 del monestir de Santa Maria de Ripoll” que amablement va ser comentada pel comissari de la mateixa Antoni Llagostera. Els que varen voler van poder complementar l’estada visitant la fira dels llibres publicats pels centres d’estudis locals de les terres de parla catalana organitzada per la coordinadora dels mateixos i per l’Institut Ramon Muntaner.
Explicació de Dr. Fité a Sant Joan de les Abadesses
Explicació de la Dra. Español davant  del retaule de Sant Agustí
Explicació del sepulcre de l'abat Miró per la Dra. Español.
Explicació del retaule de la Verge Blanca per la Dra. Español.
El claustre de Sant Joan de les Abadesses.
Sant Pere de Canprodon
Explicació de l'església monacal de Ripoll per la Dra. Español.
Explicació la portada de Ripoll per la Dra. Español.

diumenge, 5 de maig del 2013

[23-04-2013] - Es convoca el 20è Premi dels Amics de l’Art Romànic (2014) per a treballs de recerca.


El passat Sant Jordi es va obrir el termini per la presentació de treballs per a la 20a convocatòria del premi dels Amics de l’Art Romànic (2014) per a treballs de recerca.
Aquest premi va ser instituït l’any 1993 i esta dirigit a qualsevol treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura  catalanes.
S’adjudica en dos torns: 1) període preromànic o romànic; 2) període gòtic.  En aquest torn del 2014, és per al període gòtic.

Condicions:
  • El treball ha de tenir una extensió màxima de cinquanta fulls de format ISO A4.
  • Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2009.
  • No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

Premi:
  • La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
  • Es poden concedir fins a dos accèssits.
  • Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2014.
  • L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
  • El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 18 de juliol de 2014.
  • Amics de l’Art Romànic publicarà el treball premiat en la revista Lambard. Estudis d’Art Medieval.

Termini d’admissió de candidatures:  2 de desembre de 2013, a les 13 hores

divendres, 3 de maig del 2013

[22-04-2013] – La Sra. Margarida Muñoz Milán guanyadora de la 19a edició del Premi Amics de l'Art Romànic.


L’Institut d’Estudis Catalans va lliurar, el 22 d’abril, els Premis Sant Jordi 2013, que integren el LXXXII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC. En total, s’han lliurat vint-i-vuit premis i dinou borses d’estudi, per un import de cent cinquanta mil euros. L’obertura de l’acte va ser a càrrec de Salvador Giner, president de l’IEC, que en el seu parlament va definir els Premis com «un estímul per fer avançar el país en aquell territori de què depenem en darrer terme, el de la saviesa i el coneixement, i esdevenir el país que volem». Durant la cerimònia s’ha presentat, també, el LXXXIII Cartell de premis i borses d’estudis del’IEC.
Giuseppe Grilli, Premi Internacional Catalònia 2013, va intervenir en nom dels premiats. Grilli va reflexionar sobre l’estat de la cultura catalana . Grilli és catedràtic de Literatura Espanyola a la Universitat de Roma Tre i ha estat premiat per la seva notable aportació als estudis sobre literatura i llengua catalanes de les diverses èpoques i per la difusió de la cultura catalana a Itàlia. La cloenda de l’acte va ser a càrrec del conseller de Justícia, que va destacar que els valors d’«exigència, catalanitat i obertura», que regeixen l’IEC des que es va fundar, han de ser una referència avui pel país.
Els Amics de l’Art Romànic, a proposta d’una ponència integrada per la Dra.Francesca Español i Bertran, el Dr. Joaquim Graupera i Graupera i el Dr. Joan Valero Molina, van acordar atorgar el Premi dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2013  a la senyora Margarida Muñoz Milán pel treball «Les pintures murals romàniques de l’absis de Santa Maria d’Àneu. Debats entorn d’una  imatge singular». Aquest premi va ser instituït l’any 1993 i s’ofereix a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura catalanes referent, en aquest torn, al període preromànic o romànic.


Premiats 2013 amb els membres de la Junta de l'IEC

dimecres, 1 de maig del 2013

[20-04-2013] - Visita matinal de l’església romànica de Sant Ponç de Corbera i la parroquial de Santa Maria.

El passat dissabte 20 d’abril de 2013 va tenir lloc la visita matinal de la capella romànica de Sant Ponç de Corbera i de l’església parroquial de Santa Maria. La visita va anar a càrrec de la Dra. Montserrat Pagès i Paretas, el Dr. Joan Valero Molina i Marisa Castellanos. 
La visita va començar a l’església parroquial de Santa Maria on el Dr. Joan Valero va explicar dues de les imatges medievals que conté l’edifici. En primer lloc una imatge sedent de la Verge de la Llet, que malgrat presenta certs arcaismes en la representació es pot situar a l’època gòtica. En segon lloc, una talla del gòtic internacional que representa a Santa Magdalena i que es pot relacionar amb el taller de Pere Sanglada. Valero va ressaltar que presenta un paral·lel clar amb altres obres d’aquest autor, com per exemple la imatge homònima de la trona de la catedral de Barcelona. 
La visita va continuar a l’església de Sant Ponç de Corbera on Marisa Castellanos va explicar en primer lloc l’origen geològic de la pedra emprada en la construcció. L’església de Sant Ponç de Corbera està construïda íntegrament en pedra calcària grisosa, però conté alguns elements ornamentals (principalment a la portada) de pedra sorrenca de color vermellós. Ambdós materials són d’origen local i provenen del mar interior que, en el Mesozoic (era Secundària) cobria tot l’interior de Catalunya i bona part de la Península. La calcària consisteix en dipòsits de closques al fons del mar mentre que la pedra sorrenca s’hauria originat a les platges del litoral. 
La descripció de l’església a nivell estilístic i la seva evolució històrica va anar a càrrec de la Dra. Montserrat Pagès que va poder exemplificar “in situ” el contingut de la conferència del dilluns anterior.

Fotocòpia lliurada per Marisa Castellanos sobre la geologia de Catalunya : baixar

El Dr. Joan Valero durant l'explicació de la imatge de la Mare de Déu de la Llet.
El Dr. Joan Valero comentant la imatge gòtica de Maria Magdalena.
La Dra. Montserrat Pagès presentant la visita comentada a Sant Ponç de Corbera. 
Marisa Castellanos explicant l'origen geològic del material constructiu de l'església. 
La Dra. Montserrat Pagès comentant l'interior de Sant Ponç de Corbera. 
La Dra. Montserrat Pagès comentant l'exterior de Sant Ponç de Corbera.