divendres, 31 de maig del 2013

[21-05-2013] - Escollida la nova Junta Directiva d'AAR pel període 2013-2018

El passat dimarts 21 de maig de 2013 es va reunir als locals de l’Institut d’Estudis Catalans — Sala Nicolau d’Olwer, carrer del Carme 47, 08001 de Barcelona—, a les 19.30 hores, en segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària de socis d’Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estudis Catalans amb una assitència de  39 socis numeraris de forma presencial, amb dret a vot, degudament acreditats. Seguint l’ordre del dia preestablert, en l'Assemblea General Extraordinària  es va acordar  la renovació de la Junta Directiva segons els estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de Socis el 14 de juny de 1990 i ratificats pel Ple de d’Institut d'Estudis Catalans el 21 de maig de 1991, per al període 2013-2018.. D'acord amb les condicions expressades en la convocatòria per a la renovació de la Junta Directiva de l'entitat, es va presentar una sola candidatura integrada pels membres següents:

Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta........Sra. Rosa M. Martín Ros
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorera..............Dra. Teresa Huguet Termes
Vocals:
 - Dr. Francesc Fité Llevot
 - Dr. Joan Valero Molina
 - Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
 - Sra. Núria Fortuny Solís
 - Sra. Guadalupe Miras Bernal


La Dra. Francesca Español com a representant de l’única proposta presentada per a la nova junta, va exposar el programa d'actuacions i els objectius de la seva candidatura per als cursos acadèmics del 2013-2014 al 2017-2018 i va fer també una valoració de la feina duta a terme en la legislatura que fineix. Després de la seva exposició es va procedir a la votació amb el resultat següent: 39 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.