Congressos i Jornades AAR

Congrés Internacional 

"Ianua Coeli: la porta monumental Romànica als territoris Peninsulars"

 (2010)

-        


Programa


Dimecres 24 de novembre
9,30 h  - Acreditació dels participants
10 h - Inauguració oficial, a càrrec de l’Il·lustríssim senyor Salvador Giner president de l’Institut d’Estudis Catalans, i del senyor Daniel Solé, subdirector general del Patrimoni Cultural.
10,30 h Conferència inaugural Dr. Peter KLEIN, Universität Tübingen: Las imágenes marginales en las portadas románicas en España
11,30 h -12 h Pausa-cafè
12 h Dra. Elizabeth VALDEZ DEL ÁLAMO, Montclair State University :  Acróbatas a la puerta del cielo, donde se encuentran lo sagrado y lo profano
13 h Dinar
15,30 h Dr. José Luis SENRA, Universidade de Santiago: Angeli ad portas: sobre algunos umbrales desaparecidos en el ámbito monástico castellano-leonés
16,30h Dra. Therese MARTIN, CSIC, Madrid : Formas elocuentes en las tres portadas de San Isidoro de León
17,30 h – 18 h Pausa-cafè
18 h Dr. Gerardo BOTO VARELA, Universitat de Girona : Agentividad e interacción del discurso en las portadas románicas. Las imágenes de los umbrales de Santa María de la Seu d’Urgell
19 h Debat 

Dijous 25 de novembre
9,30 h Dra. Imma LORÉS I OTZET, Universitat de Lleida: Membra disjecta. Les imatges a les portades del Mestre de Cabestany10,30 h – 11h Pausa-cafè
11 h Dr. Joaquín YARZA LUACES, Universitat Autònoma de Barcelona : La portada de Santa María de Covet: astrología, caída y redención
12 h Debat
13 h Dinar
15,30 h Dr. Marc SUREDA JUBANY, Museu Episcopal de Vic : A la recerca de portades perdudes. Fragments de Perpinyà, Girona i Vic
16,30 h Lectura de comunicacions

 • Dra. Esther LOZANO LÓPEZ, Universitat Autònoma de Barce­lona: Repertorios figurativos y conexiones estilísticas en portadas navarro aragonesas: el papel de los maestros de la cabecera de la Seo de Zaragoza
 • Dra. Ilaria SGRIGNA, Universitat de Barcelona: Anàlisis comparatiu de la portada Santa Maria de Covet: observacions sobre la procedència i la difusió dels seus models
 • Sr. Juan Antonio OLAÑETA MOLINA, Universitat de Barcelona: La portada de la iglesia parroquial de San Salvador de Agüero (Huesca) y su tímpano “prestado”
 • Sra. Maritchu ETCHEVERRY, Université de Toulouse: ¿Comidas terrestres o espirituales ? La búsqueda de Salvación en las portadas románicas entre Béarn y Aragón
17, 30 h Debat

Divendres 26 de novembre
9,30 h Dra. Milagros GUARDIA PONS, Universitat de Barcelona ; Dr. Carles MANCHO, Director del IRCVM : Portalades pintades de les esglésies romàniques
10,30 h -11 h Pausa-cafè
11 h Dra. Clara FERNÁNDEZ-LADREDA, Universidad de Pamplona: Portadas románicas en Navarra
12 h Debat
13 h Dinar
15,30 h  Dra. Mª Victoria HERRÁEZ, Universidad de León: Dra. Mª Concepción COSMEN, Universidad de León: Portadas del Camino de Santiago en el Noroeste peninsular
16,30 h Dr. José Luis HERNANDO GARRIDO, Museo Etnográfico de Castilla-León, Zamora : La portada del obispo de la catedral de Zamora y otros hitos del tardorrománico
17,30 h - 18 h Pausa-cafè
18 h Dra. Francesca ESPAÑOL, Universitat de Barcelona : La porta romànica i els seus usos litúrgics
19 h Debat

Dissabte 27 de novembre
7 h Sortida vers Ripoll
      Lloc de trobada: Façana Palau Reial. Estació metro Palau Reial, Línia 3 (verda).
10 h Sr. Pere ROVIRA. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Valldoreix : De la degradació a la conservació de la pedra romànica. Actuacions preventives, anàlisi de materials i projectes per a la salvaguarda de la portada de Ripoll
11 h - 11,30 h Pausa-cafè
11,30 h Visita de la portalada de Ripoll
12,30 h Comunicacions i Debat

 • Dr. José Alberto MORÁIS MORÁN, Universidad de Extremadura: Recibir la Antigüedad con las puertas abiertas. Concretar problemas y aclarar conceptos en torno al legado antiquizante y su presencia en las portadas románicas hispanas.
 • Sr. Antoni LLAGOSTERA, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès: Un dibuix del 1846 de Pau Milà i Fontanals en la col·lecció Carderera.
14 h Dinar
16 h Dr. Xavier BARRAL ALTET : Reflexions sobre l’encàrrec de la portada romànica de Ripoll i les seves conseqüències artístiques
17 h  Clausura del Congrés, a càrrec del senyor Miquel Sitjà Serra, director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, i la Il·lustríssima senyora Teresa Jordà Roura, alcaldessa de Ripoll.

Seus del congrés:  Dies 24 a 26 de novembre: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (c. Carme, 47, Barcelona). Dia 27: Teatre Comtal, Ripoll.


                                                                                                                                                                    


Congrés Internacional 

"Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó"

 (2012)


Programa

Dilluns 10 de desembre

9.30 h: Acreditació dels participants
10.00 h: Inauguració oficial del congrés, a càrrec de la senyora Sra. Maria Àngels SOLÉ GILI, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix)
10.30 h: Conferència inaugural: Dr. Marcello ANGHEBEN, Université de Poitiers: Du temps present aux fins dernières: la progressive affirmation du Jugement dernier sur les portails français du XIIe au XIII siècle 
11.30 h -12 h: Pausa-cafè 
12.00 h: Dra. Francesca ESPAÑOL, Universitat de Barcelona: La portalada gòtica a Catalunya 
13.00 h: Debat 
13.30 h: Dinar 
16.00 h: Dr. Joan VALERO, Universitat de Barcelona: El projecte de la portalada major de la catedral de Barcelona. El mestre Carlí i el seu entorn professional
17.00 h: Lectura de comunicacions:
 • Joaquim GRAUPERA: Les portades seriades del darrer gòtic al baix Maresme i el Vallès Oriental i el comerç de materials prefabricats en pedra de Montjuic 
 • Carme DOMÍNGUEZ i Sílvia CAÑELLAS: Els vitralls a les façanes gòtiques catalanes 
 • Andreu GALERA: La portalada major del temple parroquial de Sant Miquel de la vila de Cardona (segles XIV-XXI) 
 • Teresa HUGUET: Fides ex littera inscripta: Epigrafia i portalades gòtiques a la Corona d'Aragó 
18.00 h – 18.30 h: Pausa-cafè 
18.30 h: Debat

Dimarts 11 de desembre 

9.30 h: Dr. Jesús CRIADO MAINAR, Universidad de Zaragoza: Portadas góticas en el viejo reino de Aragón: estado de la cuestión
10.30 h: Dr. Juan Vicente GARCIA MARSILLA, Universitat de València: Accessos a l’infinit. Les portalades gòtiques valencianes i la seva iconografia 
11.30 h - 12 h: Pausa-cafè
12.00 h: Lectura de comunicacions i debat
 • Samuel GARCÍA LASHERAS: El pórtico meridional de la catedral de Huesca: una recreación del Santo Sepulcro de Jerusalén en el contexto de las representaciones paralitúrgicas de Semana Santa 
 • Josep Antoni LLIBRER: La portada principal de l’església de Santa Maria de Líria: de la tradició a la innovació arquitectònica 
 • Alberto VELASCO, Francesc FITÉ: Bertran de la Borda i l’obra del portal meridional de l'església de Sant Llorenç de Lleida 
 • Joan VALERO: La portalada de Santa Maria de Castelló d'Empúries i els seus artífexs 
13.00 h: Dinar
15.30 h: Dra. Tina SABATER, Universitat de les Illes Balears: Portalades i portals esculpits a Mallorca 
16.30 h: Lectura de comunicacions
 • Magdalena CERDÀ: La imatge de Maria a les portalades del gòtic mallorquí 
 • Antònia JUAN VICENS: Motius fitomòrfics i elements de marginalia a les portalades gòtiques de les Balears. Una aproximació a l'evolució de les formes i als autors 
 • Marius VENDRELL: La façana de la catedral de Tarragona; tipus de pedra i raons constructives 
 • Pere ROVIRA i Ramon SOLÉ: El procés de conservació i restauració de la portada gòtica de l’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià 
 • Joan-Ramon GONZÁLEZ, Joana XANDRI i Josep MEDINA: Les discretes portalades del convent trinitari d’Avinganya (Seròs) 
 • Marta CRISPI: Les portalades marianes a Catalunya 
18.30 h: Debat 

Dimecres 12 de desembre 

9.30 h: Dr. Francesc FITÉ, Universitat de Lleida: Models i evolució del portal en el romànic tardà de la Catalunya de Ponent, i la introducció dels nous models gòtics (s. XIII-XIV)
10.30 h: Alberto VELASCO, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal: La desapareguda portalada gòtica de Santa Maria de Tàrrega11.30 h - 12 h: Pausa-cafè
12.00 h: Debat
12.30 h: Redacció de les conclusions del congrés, a càrrec del Dr. Marc SUREDA, Museu Episcopal de Vic
13.15 h. Lliurament dels certificats d’assistència i claussura del congrés 
16.00 h: Monuments gòtics barcelonins. Visita a les façades de Santa Maria del Mar, la catedral, la Casa de la Ciutat i el Palau de la Generalitat

                                                                                                                                                                     

Simposi Internacional 

"Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó" 

(2013)

L'estudi de les pedrers i de la seva explotació en el decurs dels segles medievals gaudeix d'una notable fortuna historiogràfica a Occident. A la Corona d'Aragó però, el tema s'ha abordat desigualment. S'ha analitzat amb detall quan l'èxit de la pedra és innegable, com s'esdevé amb el marbre dels Pirineus o la calcària nummulítica de Girona. Així mateix, se n'han tingut en compte els materials quan els llibres d'obra de determinades fàbriques incorporen despeses relacionades amb la seva extracció i el seu transport. El simposi, centrat en els antics territoris de la Corona d'Aragó, vol revisitar moltes d'aquestes qüestions, encetar-ne de noves i reunir per primera vegada en una publicació monogràfica uns estudis destinats a servir d'element de referència en un futur.


Programa

Dilluns 11 de novembre
Sala Nicolau d’Olwer, IEC (c/ del Carme, 47)

9 h Acreditació dels participants

9.30 h Inauguració del simposi . Dr. Carles MANCHO, Director de l’Institut d’investigació en cultures medievals (IRCUM)

Matí. Ponències 

9.45 h. «Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó»Dra. Francesca ESPAÑOL BERTRAN, IEC. Universitat de Barcelona
10.45 h «Una producció original: les construccions en marbre a la Catalunya nord durant l’edat mitjana» Dra. Geraldine MALLET, Universitat de Montpeller11.45 h Pausa i cafè

12 h « Diversité d’origine des marbres blancs dans le bâti médiéval en Roussillon. L’exemple de la chapelle haute du château royal de Perpignan. Approches pluridisciplinaires» Dr. Michel MARTZLUFF, Maître de Conférences, Universitat de Perpinyà. Dr. Aymat CATAFAU, Maître de Conférences, Universitat de Perpinyà. Pierre GIRESSE, Professeur émérite, Universitat de Perpinyà
13h «Las canteras de alabastro en Aragón. Datos sobre su explotación y uso en las artes plásticas de los siglos XV y XVI»Jesús CRIADO MAINAR, Universitat de Saragossa14 h Dinar

Tarda. Comunicacions

16 h «Dades sobre pedreres a l’àrea de Lleida a través de les fonts medievals»Dr. Francesc FITÉ LLEVOT, Universitat de Lleida 
16.30 h «De la pedrera a la catedral. Els casos de Barcelona i Girona» Dr. Joan VALERO MOLINA, historiador de l’art 
17 h «Usos, artifexs i comerç de la pedra de Montjuïc [Barcelona] a l’època medieval» Dr. Joaquim GRAUPERA GRAUPERA, historiador de l’art
17.30 h Col·loqui

Dimarts 12 de novembreSala Pere i Joan Coromines IEC (c/ del Carme, 47)

Matí. Ponències

9.30 h «Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)»Dra. Maria BARCELÓ CRESPÍ, Universitat de les Illes Balears
10.30 h «El abastecimiento de materiales pétreos en la ciudad de Valencia durante la época foral»Dr. Luis ARCINIEGA, Universitat de València11.30 h Pausa i cafè

Matí. Comunicacions

12 h «La explotación de canteras en Valencia ca.1430: un negocio en transformación»Dra. Encarna MONTERO, historiadora de l’art12.30 h Col·loqui

Tarda. Comunicacions 

16 h «Les pedreres de Folgueroles i rodalia (Osona)»Carles PUIGFERRAT, historiador
16.30 h «Explotació, transport i ús de pedres per a la construcció en el món medieval» Màrius VENDRELL, Universitat de Barcelona
17 h. « La façana gòtica de Santa Maria de Puigcerdà i la seva restauració. Els materials desvetllats» Rudi RANESI, restaurador
17.30 h.«La problemàtica de la conservació i restauració del gres vermell. Diversosexemples. Scala Dei i Santa Maria de Santiga»Luciana POCOSTALES, restauradora
17.30 h Col·loqui
18.15 h Conclusions

                                                                                                                                                                  
                                                          

 

Congrés: Santa Maria del Mar revisitada

14 i 15 de novembre de 2016Programa en pdf: cliqueu aquí