Junta Directiva

Junta directiva actual



President ............Dr. Joan Valero Molina   [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Vicepresidenta....Dra. Francesca Español Bertran  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Tresorera............ Sra. Rosa M. Martin Ros  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Secretari..............
Sr. Alberto Cortés Burón
 


Delegat de l'IEC...... Dr. Xavier Barral i Altet [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]


Vocals
- Dr. Francesc Fité i Llevot [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
- Dr. Teresa Huguet Termes [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
 
 
Junta directiva 2017-2021

(Elegida en l’Assemblea General Extraordinària de Socis del 29 de maig de 2017)


Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Vicepresidenta....... Sra. Rosa M. Martin Ros  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Tresorer............... Dr. Joan Valero Molina   [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Delegat de l'IEC...... Dr. Antoni Pladevall i Font  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]


Vocals: 
- Sra. Laura Calzada Reig 
- Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
- Sr. Alberto Cortés Burón
- Sra. Olívia Riera Garriga
- Sra. M. Teresa Serra Casserra

 

 
 

Junta directiva 2014-2017

Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta.......Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorer..............  Sr. Diego Mesa de Lózar
Delegat de l'IEC...... Dr. Antoni Pladevall i Font

Vocals:
- Dr. Francesc Fité Llevot
- Dr. Joan Valero Molina
- Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
- Sra. Núria Fortuny Solís
- Sra. Guadalupe Miras Bernal
(Fins 11 d'abril de 2016)


Junta directiva 2013-2014
Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta.......Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorera..............Dra. Teresa Huguet Termes
Delegat de l'IEC...... Dr.Antoni Pladevall i Font
Vocals:
- Dr. Francesc Fité Llevot
- Dr. Joan Valero Molina
- Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
- Sra. Núria Fortuny Solís
- Sra. Guadalupe Miras Bernal


Junta directiva 2009-2013
Presidenta ............Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta....... Sra. Rosa M. Martin Ros

Secretari.............. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorer..............  Dr. 
Joan Valero Molina
Delegat de l'IEC....   Dr.Antoni Pladevall i Font
Vocals:
- Dr. Francesc Fité Llevot
- Sra. Tura Clarà Vallès
- Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
- Sra. Núria Fortuny Solís
- Sra. Guadalupe Miras Bernal


Junta directiva 2008-2009
Vicepresident:  Antoni González i Moreno-Navarro
Secretari: Josep M. Palau i Baduell
Tresorer: Joan Valero i Molina
Delegat de l'IEC:  Joan F- Cabestany i Fort
Vocals:
- Francesca Español i Bertrán
- Joaquim Graupera i Graupera
- Verònica Jiménez i Ferran
- Rosa M. Martín i Ros
- Elena Martínez i Gay
- Aida Mestres i Domènech
- M. Dolors Solé i Gras
- Josep M. Xarrié i Rovira
Junta directiva 2006-2007
Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro
Secretari: Josep M. Palau i Baduell
Tresorera: Tura Clarà i Vallès
Delegat de l'IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
- Àngela Majó i Rais
- Rosa M. Martín i Ros
- Elena Martínez i Gay
- Aida Mestres i Domènech - M. Dolors Solé i Gras
- Josep M. Xarrié i Rovira
Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia
Junta directiva 2004-2006
Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident:
Antoni González i Moreno-Navarro
Secretària: Àngela Majó i Rais
Tresorera: Tura Clarà i Vallès
Delegat de l'IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
- Rosa M. Martín i Ros
- Elena Martínez i Gay
- Aida Mestres i Domènech
- Josep M. Palau i Baduell
- M. Dolors Solé i Gras
- Josep M. Xarrié i Rovira
- Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia
Junta directiva 2002-2004
Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorer: Alfred Pérez i García
Delegat de l'IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
- Rosa Alcoy i Pedrós - Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Àngela Majó i Rais
- Rosa M. Martín i Ros
- Elena Martínez i Gay
- Josep M. Xarrié i Rovira
- Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia

Junta directiva 2001-2002
Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorer: Alfred Pérez i García
Delegat de l'IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Josep M. Domingo i Abadia
- Fernando Landa i Martínez
- M. Jesús Muñoz i Villegas

Junta directiva 2001-2002
Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l'IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Josep M. Domingo i Abadia
- Fernando Landa i Martínez
- M. Jesús Muñoz i Villegas
Junta directiva 1999-2000

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegats de l'IEC: Antoni Pladevall i Font ; Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:

- Josep M. Domingo i Abadia
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Fernando Landa i Martínez
- M. Jesús Muñoz i Villegas
- Maria Porter i Moix

Junta directiva 1998-1999
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l'IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:

- Josep M. Domingo i Abadia
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Fernando Landa i Martínez
- Elena Martínez i Gay
- M. Jesús Muñoz i Villegas
- Maria Porter i Moix
- Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal

Junta directiva 1994-1998
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretari: David Dalmases i Pons
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l'IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:
- Josep M. Domingo i Abadia
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Fernando Landa i Martínez
- Maria Porter i Moix
- Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal
Junta directiva 1991-1994
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretari: David Dalmases i Pons
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l'IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:
- Josep M. Domingo i Abadia
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Pere Beseran i Ramon
- Jordi Camps i Sòria
- Fernando Landa i Martínez
- Jordi Saura i Farrés
- Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal
Junta directiva 1989-1991
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Josefina Arribas i Vinuesa
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Jordi Camps i Sòria
- David Dalmases i Pons
- Francesca Español i Bertran
- Carme Joan i Guardiola
- Àngela Majó i Rais
- Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret
Junta directiva 1987-1988
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Josefina Arribas i Vinuesa
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:

- Rosa Alcoy i Pedrós
- Jordi Camps i Sòria
- Francesca Español i Bertran
- Ramon Guix i Santies
- Carme Joan i Guardiola
- Maria Porter i Moix
- Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret

Junta directiva 1985-1987
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Núria Fortuny i Solís
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
- Ramon Vall i Rimblas
- Rosa Alcoy i Pedrós
- Joan Armengol i Armadà
- Robert Durbà i Alemany
- Francesca Español i Bertran
- Maria Porter i Moix
- Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret

Junta directiva 1983-1985
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: Maria Porter i Moix
Secretària: Núria Fortuny i Solís
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
- Ramon Vall i Rimblas
- Joan Armengol i Armadà
- Robert Durbà i Alemany
- Francesca Español i Bertran
- M. Teresa Matas i Blanxart
- Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret
Junta directiva 1981-1983
President: Ramon Vall i Rimblas
Vicepresident: Joan-F. Cabestany i Fort
Secretària: Maria Porter i Moix
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
- Joan-Albert Adell i Gisbert
- Montserrat Pagès i Paretas
- Antoni Pladevall i Font

Junta directiva 1979-1981
President: Josep M. Gavín i Barceló
Vicepresident: Ramon Vall i Rimblas
Secretària tresorera: Maria Porter i Moix
Delegat de l'IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
- Montserrat Pagès i Paretas
- Ramon Millet i Domènech
Junta directiva 1977-1979
President: Antoni Pladevall i Font
Vicepresident: Jordi Vigué i Viñas
Secretària tresorera: Maria Porter i Moix
Delegat de l'IEC: Joan Ainaud de Lasarte
Vocals:
- Anton Vilarrúbias i Codina
- Josep M. Gavín i Barceló