Qui som?

Amics de l'Art Romànic (AAR) és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Fou fundada l'any 1977 i té com a finalitat principal la recerca històrica i arqueològica i la divulgació de l'art romànic, així com dels seus antecedents i consegüents pròxims (l'art preromànic i l'art gòtic), i, en general, de la cultura romànica i medieval a les terres catalanes i als altres territoris que hi estigueren en contacte o relació. Per tal d'assolir aquestes fites, AAR porten a terme un seguit d'activitats periòdiques, com ara col·loquis, cicles de conferències, sessions de treball, visites, etc. Anualment editen la revista Lambard on s'informa de totes les activitats que ha realitzata terme l'entitat, que, a més inclou breus col·laboracions, ressenyes bibliogràfiques, notícies.
Els AAR, amb l'objectiu d'estimular la redacció en català de treballs d'iniciació a la recerca sobre les activitats pròpies de la societat, convoquen anualment, dins del Cartell de premis i de borses d'estudi de l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi dels Amics de l'Art Romànic, amb alternança de treballs d'investigació per als períodes preromànic i romànic i gòtic.
Els Amics de l'Art Romànic tenen uns cinc-cents cinquanta socis, entre els que són de mèrit, els numeraris, els agregats i les entitats.

Els Amics de l'Art Romànic es regeixen per uns estatuts aprovats per l'Assemblea General dels Amics de l’Art Romànic el 14 de juny de 1990  i ratificats pel Ple de d’Institut d'Estudis Catalans el 21 de maig de 1991. [Per descarregar els text dels Estatuts]