diumenge, 5 de maig del 2013

[23-04-2013] - Es convoca el 20è Premi dels Amics de l’Art Romànic (2014) per a treballs de recerca.


El passat Sant Jordi es va obrir el termini per la presentació de treballs per a la 20a convocatòria del premi dels Amics de l’Art Romànic (2014) per a treballs de recerca.
Aquest premi va ser instituït l’any 1993 i esta dirigit a qualsevol treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura  catalanes.
S’adjudica en dos torns: 1) període preromànic o romànic; 2) període gòtic.  En aquest torn del 2014, és per al període gòtic.

Condicions:
  • El treball ha de tenir una extensió màxima de cinquanta fulls de format ISO A4.
  • Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2009.
  • No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

Premi:
  • La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
  • Es poden concedir fins a dos accèssits.
  • Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2014.
  • L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
  • El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 18 de juliol de 2014.
  • Amics de l’Art Romànic publicarà el treball premiat en la revista Lambard. Estudis d’Art Medieval.

Termini d’admissió de candidatures:  2 de desembre de 2013, a les 13 hores