dimarts, 6 de febrer del 2018

(2018-02-05) Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó

El passat dilluns dia 5 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la presentació de les Actes del Simposi Internacional “Les pedreres
medievals a la Corona d’Aragó” del qual Amics de l’Art Romànic (AAR) en fou l’entitat
organitzadora.

Començà l’acte el Dr. Joan Valero qui comentà les dues línies d’actuació cabdals d’AAR: la
investigació i la divulgació.

A continuació, la presidenta de l’entitat, la Dra. Francesca Español, donà la benvinguda als
assistents i presentà el Dr. Jordi López encarregat de la xerrada.

El Dr. López donà les gràcies a AAR per haver-lo convidat, felicità l’entitat per haver posat en
valor un tema tan poc conegut i estudiat com són les pedreres i dividí la presentació en dues
parts. En la primera comentà breument cadascun dels articles que formen les actes tot
remarcant que el conjunt d’escrits permet una visió de les pedreres des de vessants molt
diferents i que es complementen.La segona part serví per presentar diferents pedreres
tarragonines (el Mèdol és la més coneguda però no l’única existent), des d’on i com s’havien
transportat, quina utilitat se’ls havia donat i les diferents reutilitzacions que aquests blocs de
pedra havien tingut al llarg dels segles.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.