dimarts, 25 d’octubre del 2016

[26-09-2016] - «La nueva musealización de las colecciones medievales del Museo Arqueológico Nacional de Madrid» a càrrec del Dr. Sergio Vidal Álvarez

   
   El passat dilluns, 26 de setembre de 2016, va tenir a la sala Pere i Joan Coromines la conferència inaugural «La nueva musealización de las colecciones medievales del Museo Arqueológico Nacional de Madrid» a càrrec del Dr. Sergio Vidal Álvarez, conservador en cap del Departament d'antiguitats del MAN.

   El conferenciant va oferir una conferència de caire institucional per presentar el projecte de la recent remodelació que el Museo Arqueológico Nacional ha dut a terme durant sis llargs any. Abans d'això, va fer una breu menció sobre la història del museu des la seva fundació l'any 1876, tot destacant l'importantíssim paper que van tenir les comissions científiques en l'ampliació de les col·leccions.

   La reforma va ser endegada l'any 2008 i va concloure el 2014. De manera pormenoritzada va explicar tot el procés de planificació i execució del monumental projecte en el que, per damunt de tot, primava la jerarquització temàtica amb la posterior selecció de les peces. Es va convocar un concurs públic en el que van guanyar ACCIONA, Frade Arquitectos i EMTI. L'arquitectura anava supeditada al marc expositiu. El nou muntatge museogràfic ha trencat l'avorriment de vitrines una al costat de l'altre. Amb la nova aposta museogràfica les peces tenen vida, parlen per sí soles, això s'ha aconseguit gràcies a espais molt dinàmics. El conservador del MAN va voler parlar de "reobertura" i no d'inauguració, la qual va tenir lloc l'1 d'abril de 2014. El primer any de rodatge ha sigut tot un èxit: un milió de visitants. Aquesta remodelació ha comportat un renovat interès pel museu i les seves col·leccions. En aquesta noves sales, el que destaca són les unitats expositives en les quals una sèrie de peces filen un discurs determinat.