dimarts, 26 de març del 2013

[04-03-2013] – Conferència «Josep Gudiol i Cunill, arqueologia i excursionisme» a càrrec del Dr. Francesc Roma i CasanovasEl passat dilluns 4 de març de 2013, a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans, va tenir lloc la conferència «Josep Gudiol i Cunill, arqueologia i excursionisme» dins el cicle L’excursionisme científic i la descoberta de l’art medieval. Centenari de Mn. Antoni M. Alcover a càrrec del Dr. Francesc Roma i Casanovas, professor del Departament de Llengües i Ciències Socials de la Universitat de Vic i autor de diversos estudis sobre el món de l’excursionisme.
En la conferència es va centrar més en les facetes de Mn. Josep Gudiol (1872-1931) vinculades a l’excursionisme científic, que no en altres aspectes desvinculats de l’objectiu del cicle. Estava molt ben relacionat amb la cúria diocesana de Vic i era proper als bisbes Torres i Bages i Morgades i al canonge Collell.
L’activitat de Mn. Gudiol es va centrar a partir del 1891 en la creació d’un museu diocesà vinculat a la catedral de Vic. Es va formar a Roma (1894), on va estudiar arqueologia cristiana, i un cop ordenat sacerdot, el 1895 es va encarregar de la biblioteca i l’arxiu diocesà com a auxiliar del primer conservador del Museu, Antoni d'Espona i de Nuix (1891-1898). A la mort d’aquest es va convertir en el nou conservador i s’encarregà també de la càtedra d’Arqueologia sagrada en el Seminari.
El 1902 publicà la coneguda monografia Nocions d'arqueologia sagrada catalana, que el relacionà amb societats arqueològiques i d'acadèmiques a nivell europeu. Publicà també nombrosos articles sobre temes locals en la premsa vigatana i en el Butlletí del Centre Excursionista de Vic i també estudis que documenten aspectes de les arts, apareguts a la pàgina artística de La Veu de Catalunya, o en revistes especialitzades.
Més vinculat al món excursionista, el 1907 va participar en la Missió arqueologicojurídica a la ratlla d'Aragó, organitzada per l'Institut d’Estudis Catalans, juntament amb Josep Puig i Cadafalch, Josep Gudiol, Josep M. Goday i Adolf Mas. També va ser un membre actiu de les associacions excursionistes de Vic: Secció Excursionista de Catalunya Vella (1902) i el Centre Excursionista de Vic (1911) que va tenir la seva seu al castell dels Montcada i al temple romà.
El 1917 va contribuir a la creació d’un altre grup excursionista, La Colla Gurb, integrat per cinc persones vinculades a la seva persona: Josep Maria Gudiol, Eduard Junyent (qui en va ser el primer secretari), Antoni Gudiol, Paulí Junyent i Ferran Buixó). Aquests es van dedicar de manera preferent a la recerca arqueològica, en un moment que dins l’àmbit excursionista pujava amb força l’afecció esportiva de l’activitat: alpinisme, esquí, senderisme...). Els resultats de les seves excavacions arqueològiques van anar a parar al Museu Episcopal, on, a partir del mes d’octubre de 1920, van disposar d’una sala d’exposicions dedicada a mostrar les seves descobertes. Segons Roma, l’objectiu era acollir la col·lecció lapidària de temàtica no cristiana i que no podia, per aquest motiu, exposar-se en el Museu Diocesà.

Per a saber-ne més:
Roma Casanovas, Francesc; Ginesta Portet, Xavier (2006). ”L'Excursionisme a Vic en el primer terç del segle XX: el cas del Centre Excursionista de Vic i la Colla Gurb” a AUSA, vol.: 22, núm.: 158, p. 436-476