divendres, 1 de març del 2013

[18-02-2013] - Concert de música Sefardí a càrrec de Vanessa Paloma

Com a cloenda del cicle "Els jueus a Catalunya", el dilluns 18 de febrer s’ha dut a terme un concert de música sefardí a càrrec de Vanessa Paloma, cantant i investigadora que col·labora amb el Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée i l’Institut des langues et Civilisations Orientales de la Sorbona. 
La cantant ha interpretat una dotzena de cançons en castellà (sefardí), hebreu i àrab, una mostra de la coexistència de les cultures cristiana, jueva i musulmana durant segles en terres mediterrànies. No totes les cançons pertanyen a l’època medieval. En alguns casos es tracta de textos molt antics en els quals s’hi ha incorporat música en temps més recents; malgrat això, és tangible una unitat estilística que s’ha anat mantenint en el decurs dels segles. Pel que fa als gèneres, Vanessa Paloma ha interpretat romanços i peces de caràcter paralitúrgic. 
En tres de les cançons, Paloma ha estat acompanyada per la veu d’Antoni Rossell, professor titular de literatures romàniques de la Universitat Autònoma de Barcelona.


PROGRAMA DEL CONCERT
 • Al pasar por Casablanca (Tànger)
 • Una hija tiene el rey (Tetuan)
 • Eliyahu (en judeoàrab)
 • Shir Hashirim – Càntic dels Càntics (interpretada amb Antoni Rossell)
 • Bendigamos al Altísimo (Holanda, Gibraltar, Nova York)
 • Melisenda Insomne (romanç carolingi)
 • Ein Keloheinu (en judeoespanyol, judeoàrab i hebreu)
 • Coplas de Purím (Tetuan)
 • La vida es un Pasaje de Eliyahu Mose Bajar Yehuda (interpretada amb Antoni Rossell)
 • Paxarico sos mi alma (Iugoslàvia)
 • Shalom Aleichem – Avram Avinu (en judeoespanyol i hebreu)
  Antoni Rossell, professor titular de literatures romàniques de la Universitat Autònoma de Barcelona exposant la introducció a la música sefardí. 
   La Dra. Francesca Español, presidenta d'AAR, presentant l'acte.
   Vanessa Paloma en un moment del concert.
   Vanessa Paloma  i Antoni Rossell en un moment del concert.