dissabte, 26 de maig del 2012

[21-05-2012] – Presentació del volum XXII (2010-2011) de la revista Lambard. Estudis d’art medieval


El passat dilluns 21 de maig de 2012 es va presentar el volum XXII de la revista Lambard. Estudis d’art medieval corresponent al curs 2010-2011 i editada per Amics de l’Art Romànic. L’acte, que va tenir lloc a les 19 h, a la sala Pi i Sunyer l’Institut d’Estudis Catalans, va estar presentat per la presidenta de l’Entitat Dra. Francesca Español i per la secretària redactora Sra. Gudalupe Miras. En aquest número es publiquen els treballs que es van presentar en el passat cicle de conferències dedicades al col·leccionisme i per aquesta raó es va convidar el President del Gremi d’Antiquaris de Catalunya, Sr.Carles Xarrié Sánchez, per tal que glossés els articles i el contingut del volum.
El monogràfic, que porta per títol La descoberta del món medieval al segle XIX, està integrat pels articles  d’Alberto Velasco González, L’Exposició Retrospectiva de Barcelona de 1867 i els inicis del col·leccionisme de pintura gòtica a Catalunya (p.9-66); Vicente de la Fuente Bermúdez, Del altar a la vitrina. El coleccionismo del arte románico (p.67-89); Sebastià Sánchez Sauleda, Col·lecionisme, art i reminiscències medievals: Charles Deering i el Palau Maricel de Sitges (p.91-112); Joaquim Graupera Graupera, Col·leccionisme privat i patrimoni local. La fundació del Museu de Mataró (1894) (p.115-132) i Francesc Fité Llevot, Puig i Cadafalch i la primera intervenció a Sant Pere d’Àger (1922-1923) (p.135-161).
A banda d’aquesta part monogràfica hi ha una miscel·lània amb els articles de Francesca Español Bertran, L’art al servei de Jaume II: els mausoleus dinàstics i el claustre de Santes Creus portaveus àulics (p.165-201) i el de Rosa Maria Martín Ros, Les capes del Cardenal Albornoz i del Bisbe Bellera: una mateixa lectura iconogràfica per a dos moments del brodat anglès del segle XIV (p.203-251).
En el present volum també s’hi pot trobar informació sobre l’entitat, com la composició de la mesa per al curs 2010-2011 i la memòria del curs 2010-2011, a banda de les normes de presentació d’originals per a l’edició.
Per poder adquirir la revista Lambard, hom s’ha d’adreçar al Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. Per als socis, però, es distribueix de forma gratuïta.