dimarts, 22 de desembre del 2020

Informació i Bones Festes!

 


Benvolguts amics, 

 

L’associació Amics de l’Art Romànic està immersa en aquesta extraordinària situació a la qual ens ha abocat la pandèmia de la Covid-19, raó per la qual, com sabeu, hem hagut de suspendre les activitats que havíem programat pel primer quadrimestre. Malgrat tot, hem seguit treballant en aquelles qüestions que era possible tirar endavant, una d'elles el proper número de la revista Lambard. Estudis d'art medieval, que rebreu per correu postal el mes de febrer. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, amb el bon temps intentarem reprendre les visites als monuments dels dissabtes, limitant-les a l'àrea barcelonina (ciutat i encontorns). Per ara, és inimaginable recuperar les conferències a l'Institut per totes les limitacions que imposa el protocol a seguir. Per aquest motiu queda ajornada l'assemblea anual, en el benentès que quan millori la situació us farem a mans de nou la convocatòria.

 

Ateses les circumstàncies i, segons ja us vam anunciar, hem reduït excepcionalment, la quota dels socis. 

 

Haureu rebut el retorn dels diners de les excursions del curs passat. Heu d'excusar el retard. Ho hem hagut de gestionar a distància. Ja sabeu que la Blanca, la nostra secretaria, treballa telemàticament des de casa, i ha estat complicat canviar la dinàmica usual amb el banc. 

 

També hem tramés el volum d'actes del congrés sobre les portalades gòtiques, que molts de vosaltres, segons ens consta, ja heu rebut. Hi ha hagut, això no obstant, retorns. La Blanca ja us va enviar un correu electrònic per passar-los a recollir per la llibreria de l’Institut.

  

Aquests dies propers no podrem gaudir del concert de Nadal, ni compartir la calidesa del retrobament anual mentre brindem pel Nou Any al pati de l'Institut, però aquest malson té dia de caducitat i ha de prevaldre l'esperança per damunt del desencís.

 

Cuidem-nos molt i, malgrat els marges estrets que aquesta situació excepcional ens deixa, siguem feliços. 

 

En nom dels membres de la Junta i, en el meu propi, molt Bones Festes!

 

 

Francesca Español

Presidenta d'Amics de l'Art Romànic

Societat Filial de l’IEC