divendres, 19 d’octubre del 2012

[08-10-2012] – Lliçó inaugural del curs 2012-2013. «El Museu Nacional d’Art de Catalunya. Estratègia nacional i internacional» a càrrec del Sr. Pepe Serra, Director del MNAC


El dilluns dia 8 d’octubre de 2012 va tenir lloc la lliçó inaugural del Curs 2012-2013 d’Amics de l’Art Romànic a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC. Va ser impartida pel Sr. Pepe Serra, Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb el títol: «El Museu Nacional d’Art de Catalunya. Estratègia nacional i internacional».
Va explicar els punts clau que, des de la direcció del museu, planteja com  a estratègia de futur a curt i llarg termini:
·         Coneixement i recerca
·         Societat i educació
·         Museu nacional
·         Museu internacional

Coneixement i recerca
Cal que el MNAC sigui un museu generador de recerca d’abast nacional i internacional. Ha d’estar connectat amb les universitats del país i també a nivell internacional, així com amb les institucions culturals i tots els grups de recerca que tenen relació amb els seus fons.
D’aquí dos anys es farà un important congrés internacional d’art romànic a Barcelona i tindrà la seva seu en el MNAC, aquest ha de participar-hi activament i també les universitats i els estudiosos catalans.
Va afegir que la revista del MNAC tornarà a sortir a la fi de l’any actual.
La intenció també és fer més assequible la biblioteca als investigadors, ja que els seus fons són importantíssims per a la recerca.

Societat i educació
En el segle xxi cal que els museus canviïn la seva manera de treballar. Els museu ha de ser un espai social i molt més obert que fins ara. Ha de ser un espai de trobada i ha d’arribar a tots els públics. Cal que els visitants puguin participar, aquests es fan preguntes, cal escoltar-les i tenir-les en compte.
El potencial del museu és enorme, però la seva comunicació al públic és, encara, molt baixa.
El barcelonins i també la resta dels catalans han de conèixer el museu i fer-lo seu. Els visitants han de ser al mateix temps usuaris i han tenir una complicitat amb el museu i aquest amb ells.
Les universitats podran portar els seus alumnes per fer classes al MNAC. És una manera d’obrir-se i donar a conèixer així el patrimoni.
El museu ha de ser un lloc de trobada per als seus visitants, un lloc on s’hi vagi perquè passen coses i on tothom s’adoni que pot participar-hi.

Museu nacional
El MNAC explica la història de Catalunya, des del seu origen i fins el moment actual. La seva missió és nacional, des del punt de vista de la història i del territori. És un museu al qual els catalans no s’han de sentir aliens, si no molt identificats. S’ha de fer que tingui interès per a tots els catalans.
Ha de treballar amb altres museus del país i amb esperit de descentralització. No tot el que organitzi el museu ha de passar a la seva seu barcelonina. Un exemple és l’exposició Fortuny de 2013 que, organitzada pel museu, es farà únicament i exclusiva a Reus.

Museu internacional
El museu ha de treballar en un context internacional dins d’un projecte de donar a conèixer totes les seves col·leccions i posar-les en valor.
L’art romànic dels seus fons, fins i tot la pintura mural romànica, s’ha d’exposar en ciutats com Nova York o Chicago. Exactament igual s’ha de fer amb el gòtic i el modernisme.
La internacionalització del museu és necessària, ja que és poc conegut el seu nom i tampoc ho són prou bé els seus magnífics fons. Ha de posar-se a nivell dels grans museus internacionals i aquesta una de les fites que es proposa el director d’immediat.
Després de la presentació d’aquests quatre punts fonamentals del projecte fet pel Sr. Serra per al MNAC, es va obrir un torn de preguntes.
El Sr. Serra va concloure la lliçó inaugural demanant la voluntat d’usar, d’utilitzar el MNAC i va convidar Amics de l’Art Romànic a fer algun acte a la seu del museu, així com la seva col·laboració.