dimarts, 13 d’abril del 2021

Convocatòria Assemblea Ordinària i Extraordinària


La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis d’Amics de l’Art Romànic, tindrà lloc el proper dimarts 22 de juny de 2021 a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47, Barcelona.

ORDRE DEL DIA

Assemblea General Ordinària

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
  2. Presentació o aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats dels cursos acadèmics     2019-2020 i 2020-2021.
  3. Presentació o aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes dels cursos 2019-2020 i 2020-2021.
  4. Presentació o aprovació, si s'escau, de les activitats (ja dotades econòmicament) del curs acadèmic 2021-2022
  5. Presentació o aprovació, si s'escau, del pressupost de curs acadèmic 2021-2022
  6. Precs i preguntes.

Assemblea General Extraordinària

Ordre del dia
  1. Renovació de la Junta Directiva segons els estatuts aprovats en l'Assemblea General Extraordinària de Socis el 14 de juny de 1990 i ratificats pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans el 21 de maig de 1991, pel període 2021-2025. 
De conformitat amb el que disposen els estatuts, queda obert el període de presentació de candidatures que finalitzarà el divendres 14 de maig de 2021.   
Les candidatures s'hauran de presentar a la Secretaria Administrativa de la Societat, a nom del Dr. Joaquim Graupera que actua com a secretari. En el document a presentar hi haurà de constar els noms dels membres que es presenten a la candidatura amb els càrrecs respectius pels quals opten amb un telèfon i adreça d'internet de contacte d'un dels membres per tal de poder-nos-hi adreçar. Les candidatures presentades es faran públiques el divendres 21 de maig de 2021 a la pàgina web de l'entitat, per tal de que els associats n'estiguin assabentats.