diumenge, 6 de març del 2016

[11-01-2016] - Conferència «Pervivència poblacional i continuismes estructurals a la Marca del Gaià (segles ix-xi)», a càrrec del Sr. Jordi Juan i Villanueva

El passat dilluns 11 de gener de 2016, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans, tingué lloc la conferència «Pervivència poblacional i continuismes estructurals a la Marca del Gaià (segles ix-xi)», a càrrec del Sr. Jordi Juan i Villanueva, medievalista.   El conferenciant estructurà la seva exposició en el següents blocs: concepte de marca i tòpics historiogràfics, la Vall mitjana del Gaià (segles IX-XI), anàlisi de la documentació i conclusions. Féu referència als estudis d’historiadors com Jaume Vicens Vives, Ramon d’Abadal i de Vinyals, Joan-Ferran Cabestany i Fort, Josep Maria Font i Rius, Pierre Bonnassie, Josep Iglésies, Albert Virella i Bloda, Antoni Virgili, Marina Miquel i Vives... i comentà amb detall els diferents punts de vista. Finalment, analitzà acuradament la documentació existent sobre la Vall mitjana del Gaià, establint nous paradigmes interpretatius.

Intentarem, a continuació, sintetitzar les conclusions del seu ampli estudi historiogràfic, toponímic, cartogràfic i documental:

  • Va aclarir conceptes historiogràfics com “Marca Hispànica” i “Marca del Gaià”.
  • El mot «marca» (en el món islàmic «tagr») s’ha d’entendre com a frontera, realitat concreta, política i militar, fet que no ens ha de portar a interpretar-lo com un territori erm i deshabitat.
  • No és partidari de l’existència de “grans repoblacions” d’extenses zones despoblades i improductives (“terra de ningú”).
  • No interpreta una dràstica ruptura entre el món tardoantic, el musulmà i el comtal.
  • Postula l’existència d’antuvi, en aquestes contrades, d’un substrat i d’una pervivència poblacional així com propietats, elements productius, límits territorials i vies de llarg recorregut que han tingut continuïtat des del món tardoantic al comtal i fins i tot han arribat als nostres dies.