diumenge, 20 de gener del 2013

[21-12-2012] - Presentació de la candidatura «La portalada de Ripoll, Patrimoni de la Humanitat»


El passat divendres 21 de desembre de 2012 a les 19.00 hores, es va presentar el projecte «La portalada de Ripoll, Patrimoni de la Humanitat» a càrrec de l'il·lustríssim senyor Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i la senyora Carme Polo, assessora del projecte.
El 27 de desembre de 2011, els grups municipals de l'Ajuntament de Ripoll van aprovar en el ple una moció conjunta en la qual proposaven a la UNESCO que declarés la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat. La iniciativa buscava el reconeixement i els recursos necessaris per continuar preservant-la portalada i poder-la promocionar. 
En primer lloc, el senyor Munell, va presentar el significat i simbologia del monestir de Ripoll dins la història de Catalunya. El cenobi, en època medieval, va esdevenir un centre d'irradiació religiosa i cultural amb una prestigiosa biblioteca de la qual solament se’n conserva una petita part. També va ser un impulsor de la repoblació de la Catalunya Vella, a més de sepulcre dels primers comtes catalans. Munell va assenyalar que, el 2013, Ripoll serà la capital de la cultura catalana i que, aprofitant aquest esdeveniment, seria un bon moment perquè la idea prengués cos i es poguessin endegar els tràmits.
Per la seva part, la senyora Carme Polo, assessora del projecte va argumentar les raons que s’han de defensar per presentar la candidatura de consideració d’un valor patrimonial com a “Patrimoni de la Humanitat” per la UNESCO.
El Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni Mundial és un pla de protecció dels béns culturals i naturals del món, proposat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), a través de la "Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural", aprovat el 1972. També és conegut amb altres noms com ara Patrimoni Mundial de la Humanitat, Patrimoni Comú de la Humanitat, Patrimoni Cultural de la Humanitat (en el cas dels béns culturals) o Patrimoni Natural de la Humanitat (pel que fa als béns naturals). A data de 15 d'agost del 2010, conformen la llista del Patrimoni de la Humanitat 911 béns, dels quals 704 són culturals, 180 naturals i 27 mixtos (culturals i naturals), pertanyents a un total de 151 estats.
Segons Polo, la candidatura solament es demana per la portada ja que el monestir no és una peça única com a monestir romànic pel fet que les restes conservades són una recreació d’Elies Rogent de finals del segle XIX.
L’acte va acabar amb un petit refrigeri de neules i cava en motiu de la celebració de les festes de Nadal.
La senyora Carme Polo, assessora del projecte, l’il·lustríssim senyor Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i la senyora Rosa Maria Martín, sots presidenta d'AAR.
La senyora Carme Polo, assessora del projectel’il·lustríssim senyor Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i la senyora Rosa Maria Martín, sots presidenta d'AAR.
Públic assistent a l'acte.