dijous, 27 d’octubre del 2011

[24-10-2011] - Lliçó inaugural del curs 2011-2012. «Història de l’art medieval: noves vies per a la recerca i la divulgació» a càrrec del Dr. Flocel Sabaté i Curull.

El dimecres 24 d’octubre de 2011, a la Sala Pere i Joan Coromines de l'IEC (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) es va inaugurar el curs 2011-2012 amb una conferència del Dr. Flocel Sabaté i Curull, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida, que va ésser presentada per la Dra. Francesca Español, Presidenta de l’entitat.
En la nova etapa d’Amics de l’Art Romànic, la conferència inaugural, segons va apuntar la Dr. Francesca Español en la presentació, té la intenció de reconèixer una iniciativa recent sobre la divulgació de l’art medieval català. El tema de la conferència inaugural d’enguany prenia el títol d’«Història de l’art medieval: noves vies per a la recerca i la divulgació». La conferència del Dr. Flocel Sabaté va incidir al voltant de l’experiència del passat estiu de convocar l’ International Medieval Meeting per part de la Universitat de Lleida. 
L’èxit d’aquesta experiència ha portat a convocar de nou la segona trobada entre el 26 i el 29 de juny de 2012. Aquest nou International Medieval Meeting es veurà articulat en sis congressos que se centraran en diversos aspectes clau de la història medieval, història de l'art, l'arqueologia, la literatura i el llenguatge. S’espera que especialistes en una àmplia gamma d'aspectes d'Estudis Medievals presentarà la seva investigació en aquesta reunió, mentre que altres seran presentats en sessions, ponències individuals i cartells que recolliran els diferents aspectes de la recerca en la història de l'Edat Mitjana. També es preveuen sessions dedicades a la promoció i gestió de la investigació, l'aplicació de noves tecnologies en les Humanitats i la promoció del patrimoni històric. A més, hi haurà presentacions importants en relació amb la publicació i difusió de la investigació en història medieval. 
Els temes centrals dels sis congressos del 2012 seran: 
  • “La ideologia i societat a l’edat mitjana” 
  • “El naixement de la consciència lingüística medieval” 
  • “La construcció d’identitats imaginàries: la literatura medieval i la ideologia” 
  • “Catalunya i Portugal: la península ibèrica des de la perifèria” 
  • “Espais sagrats en l’Edat Mitjana; una perspectiva arqueològica” 
  • “La catedral medieval: l’espai litúrgic: l’art, la cerimònia i la música”. 
L’autor de la conferència , el Dr. Flocel Sabaté i Curull (Carme, Anoia, 1962) és catedràtic d’història medieval a la Universitat de Lleida i ha publicat diversos articles de recerca i una vintena de llibres, com Lo senyor rei és mort! (Lleida, 1994), L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII) (Lleida, 1996), El territori de la Catalunya medieval (Barcelona, 1997), Atles de la “Reconquesta” (Barcelona, 1998) o Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya baixmedieval (Barcelona, 2003). També ha rebut diversos premis en l’àmbit de la investigació: premis Pròsper de Bofarull (1995), Josep Iglésies (1995) i Carreras Candi (1998), a més d’obtenir la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Científica (2000). Va ser convidat per amics de l’Art Romànic en qualitat de coordinador de l’equip científic del International Medieval Meeting de Lleida. 

Per a més informació: 

La Dra. Francesca Español, Presidenta d'AAR, en la presentació del curs 2011-2012.
La Dra. Francesca Español presentant la conferència inaugural «Història de l’art medieval: noves vies per a la recerca i la divulgació» a càrrec del Dr. Flocel Sabaté i Curull.
El Dr. Flocel Sabaté i Curull, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida en un moment de la conferència.