dissabte, 16 de novembre del 2013

[11 i 12 /11/2013] – Simposi Internacional « Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó »

Dilluns 11 i dimarts 12 de novembre de 2013 va tenir lloc als locals de l'Institut d'Estudis Catalans, el Simposi Internacional "Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó".  La inauguració del mateix va anar a càrrec del Dr. Carles Mancho, Director de l’Institut d’investigació en cultures medievals (IRCUM) i de la Dra Francesca Español, Presidenta d’Amics de l’Art Romànic, entitat organitzadora.
La primera de les ponències, amb un marcat caràcter globalitzador del contingut de les jornades, va anar a càrrec de la Dra. Francesca Español (IEC. Universitat de Barcelona), va versar sobre les «Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó». La segona de les ponències matinals, «Una producció original: les construccions en marbre a la Catalunya nord durant l’edat mitjana» de la Dra. Geraldine Mallet, Universitat de Montpeller no es va poder llegir per l’absència justificada de la ponent.
Presentació del Simposi a càrrec del Dr. Carles Mancho, Director de l’Institut d’investigació en cultures medievals (IRCUM)
Després de la pausa-café, el Dr. Michel Martzluff, Maître de Conférences, Universitat de Perpinyà i el  Dr. Aymat Catafau, Maître de Conférences, també de la Universitat de Perpinyà ens van oferir una interessant ponència sobre  «Diversité d’origine des marbres blancs dans le bâti médiéval en Roussillon. L’exemple de la chapelle haute du château royal de Perpignan. Approches pluridisciplinaires» . En aquest estudi hi va col·laborar també Pierre Giresse, professor emèrit de la Universitat de Perpinyà, que no va poder assistir a l’acte. La sessió del matí es va cloure amb la ponència sobre  «Las canteras de alabastro en Aragón. Datos sobre su explotación y uso en las artes plásticas de los siglos XV y XVI» a càrrec de Jesús Criado Mainar de la Universitat de Saragossa.
Lectura de les ponències de la Dra. Francesca Español;  dels Drs. Michel Martzluff i Aymat Catafau, del professor Jesús Criado Mainar i el col.loqui final del primer mati.
A la tarda es van presentar tres comunicacions de membres d’AAR:  «Dades sobre pedreres a l’àrea de Lleida a través de les fonts medievals» a càrrec del Dr. Francesc Fité Llevot de la Universitat de Lleida;  «De la pedrera a la catedral. Els casos de Barcelona i Girona» per part de l’historiador de l’art Dr. Joan Valero Molina i «Usos, artifexs i comerç de la pedra de Montjuïc [Barcelona] a l’època medieval» llegida per l’historiador de l’art Dr. Joaquim Graupera. La sessió d’aquest primer dia es va cloure amb un animat col·loqui amb una àmplia participació.
Lectura de les comunicacions de la primera tarda pels Drs. i membres d'AAR: Francesc Fité; Joan Valero i Joaquim Graupera.
La sessió del segon dia va començar amb un altre torn de ponències. La primera d’elles, «Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)» va anar a càrrec de la Dra. Maria Barceló Crespí de la Universitat de les Illes Balears. Va cloure aquesta primera part de la sessió matinal, la segona de les ponències «El abastecimiento de materiales pétreos en la ciudad de Valencia durante la época foral» a càrrec del Dr. Luis Arciniega de la Universitat de València. Després de la pausa-cafè, es va donar torn a la lectura de la comunicació «La explotación de canteras en Valencia ca.1430: un negocio en transformación» a càrrec de la  historiadora de l’art Dra. Encarna Montero i, tot seguit,  a la celebració del col·loqui sobre les intervencions del matí que va cloure amb la pausa per dinar.
Col.loqui del segon matí amb la participació de Dra. Maria Barceló; Dr. Luis Arciniega i la Dra. Encarna Montero. 
Per la tarda, es va cloure la última sessió del Simposi amb la presentació de quatre comunicacions més: «Les pedreres de Folgueroles i rodalia (Osona)» a càrrec de l’historiador Carles Puigferrat; «Explotació, transport i ús de pedres per a la construcció en el món medieval» a càrrec de Màrius Vendrell de la Universitat de Barcelona; «La façana gòtica de Santa Maria de Puigcerdà i la seva restauració. Els materials desvetllats» a càrrec del restaurador Rudi Ranesi i finalment «La problemàtica de la conservació i restauració del gres vermell. Diversos exemples. Scala Dei i Santa Maria de Santiga» per la també restauradora Luciana Pocostales.
Màrius Vendrell durant la seva intervanció i els participants en el col.loqui de la segona tarda: Luciana Pocostales, Carles Puigferrat i Rudi Ranesi.
El Simposi  va concloure amb el darrer dels col·loquis sobre les comunicacions presentades per la tarda i una valoració global a tall de conclusions a càrrec de la Dra. Francesca Español, Presidenta d’Amics de l’Art Romànic i organitzadora de l’acte. Esperant la publicació de les actes, tothom va coincidir en l’èxit del Simposi atenent la qualitat de les comunicacions presentades, la diversitat d’enfocs oferts (historiadors, de l’art, geòlegs, restauradors, historiadors, documentalistes..) i l’amplia participació de públic.
Moment del comiat del SImposi i lectura de les conclusions a càrrec de la Dra. Francesca Español
Públic assistent al primer dia del Simposi