dimecres, 1 de maig del 2013

[20-04-2013] - Visita matinal de l’església romànica de Sant Ponç de Corbera i la parroquial de Santa Maria.

El passat dissabte 20 d’abril de 2013 va tenir lloc la visita matinal de la capella romànica de Sant Ponç de Corbera i de l’església parroquial de Santa Maria. La visita va anar a càrrec de la Dra. Montserrat Pagès i Paretas, el Dr. Joan Valero Molina i Marisa Castellanos. 
La visita va començar a l’església parroquial de Santa Maria on el Dr. Joan Valero va explicar dues de les imatges medievals que conté l’edifici. En primer lloc una imatge sedent de la Verge de la Llet, que malgrat presenta certs arcaismes en la representació es pot situar a l’època gòtica. En segon lloc, una talla del gòtic internacional que representa a Santa Magdalena i que es pot relacionar amb el taller de Pere Sanglada. Valero va ressaltar que presenta un paral·lel clar amb altres obres d’aquest autor, com per exemple la imatge homònima de la trona de la catedral de Barcelona. 
La visita va continuar a l’església de Sant Ponç de Corbera on Marisa Castellanos va explicar en primer lloc l’origen geològic de la pedra emprada en la construcció. L’església de Sant Ponç de Corbera està construïda íntegrament en pedra calcària grisosa, però conté alguns elements ornamentals (principalment a la portada) de pedra sorrenca de color vermellós. Ambdós materials són d’origen local i provenen del mar interior que, en el Mesozoic (era Secundària) cobria tot l’interior de Catalunya i bona part de la Península. La calcària consisteix en dipòsits de closques al fons del mar mentre que la pedra sorrenca s’hauria originat a les platges del litoral. 
La descripció de l’església a nivell estilístic i la seva evolució històrica va anar a càrrec de la Dra. Montserrat Pagès que va poder exemplificar “in situ” el contingut de la conferència del dilluns anterior.

Fotocòpia lliurada per Marisa Castellanos sobre la geologia de Catalunya : baixar

El Dr. Joan Valero durant l'explicació de la imatge de la Mare de Déu de la Llet.
El Dr. Joan Valero comentant la imatge gòtica de Maria Magdalena.
La Dra. Montserrat Pagès presentant la visita comentada a Sant Ponç de Corbera. 
Marisa Castellanos explicant l'origen geològic del material constructiu de l'església. 
La Dra. Montserrat Pagès comentant l'interior de Sant Ponç de Corbera. 
La Dra. Montserrat Pagès comentant l'exterior de Sant Ponç de Corbera.