dimecres, 14 de febrer del 2018

(2018-02-12) Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d'una col·laboració

El passat dilluns dia 12 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la conferència “Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d’una
col·laboració” que anà a càrrec del Dr. Joaquim Graupera i comptà amb la presència dels nets
d’En Josep Goday.

El Dr. Graupera, després d’agrair els assistent la seva presència, comentà que la xerrada era la
repetició de la realitzada per ell mateix a Mataró dins dels actes commemoratius de l’Any Puig
i Cadafalch i que la dividiria en 5 punts.

En el primer d’ells, el ponent explicà els antecedents familiars i culturals de Josep Goday, incidint
que aquest fou, fonamentalment i bàsica, un arquitecte. Aquesta afirmació portà al segon punt
on explicà els seus començaments  com a deixeble de Puig i Cadafalch i, més tard, com a
col·laborador. El conferenciant comentà alguns dels projectes realitzats i alguns de preparats
que no es van arribar a dur a terme.

El tercer punt feu referència al projecte comú pel que fa a la història de l’art medieval, posant èmfasi en que el deixeble seguí el mateix mètode de treball (inclòs el treball de camp) que el seu mestre.

El quart punt es pot considerar una conseqüència del tercer pel que fa a viatges a la recerca d’obres medievals si bé no es coneixen quaderns de Josep Goday que facin referència a aquestes anades.

Finalment, en l’últim punt, comentà la seva labor com a dissenyador d’espais museístics com, per exemple, pel que fa referència a la museïtzació de les pintures romàniques.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.